1. Rozpoczynamy Adwent, czas radosnego i pełnego nadziei oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem w tajemnicy Bożego Narodzenia. Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Po każdej Mszy Świętej błogosławimy opłatki wigilijne, którymi dzielić się będziemy, składając sobie życzenia, podczas Wigilijnej Wieczerzy.
  2. Rozpoczyna się także akcja CARITAS POLSKA Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec wigilijnych zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom dotkniętych głodem, ubóstwem lub przemocą. Cena dużej świecy wynosi – 20 zł, małej – 10 zł. Płonąca świeca wigilijna oznacza ciepło naszego serca, którym potrafimy się dzielić z potrzebującymi.
  3. Msze Święte Roratnie ku czci Matki Bożej w naszym kościele będą sprawowane w dni powszednie Adwentu o godz. 6.00. Na roraty przynosimy świece, a dzieci lam-piony. Ze względu na roraty, w okresie Adwentu nie będzie codziennych porannych adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy świętych o godz. 8.30.
  4. 1 grudnia, w I czwartek miesiąca, od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Podczas adoracji możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
  5. 2 grudnia, w I Piątek miesiąca, od godz. 8.30 odwiedziny chorych po domach z posługą sakramentalną. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
  6. W zakrystii można odebrać nowy numer „Pielgrzyma”, a na stoliku przy wyjściu jest wyłożonych kilka dodatkowych egzemplarzy tego numeru.
  7. W sobotę różaniec odmawia V Róża a po wieczornej Mszy Świętej całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
  8. Za tydzień, w 2 Niedzielę Adwentu, kolekta przeznaczona jest na Stolicę Apostolską a po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszek na rzecz pomocy materialnej Kościołowi Katolickiemu na wschodzie.
  9. Zwracamy się do drogich parafian z prośbą i zapytaniem: Może ktoś ma na swojej posesji zbędną choinkę, której chciałby się pozbyć, a która nadawała by się ja-ko dekoracja od strony ul. Ducha Świętego?
  10. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół i darczyńców: „Dobry Jezu a nasz Panie …”