Tego właśnie dnia, 23 młodzieży przez posługę Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Prosimy o modlitwę w ich intencji.