XVII Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego

26 – 30 czerwca 2023 r. w Bydgoszczy obradowała XVII Kapituła Prowincjalna pod hasłem: ,,Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.Podczas obrad szczególny nacisk został położony na relacje wspólnotowe i duchowość oraz misję Zgromadzenia w dzisiejszym świecie. Podjęta została również refleksja nad przyszłością Prowincji. Zajęto się zaangażowaniem w duszpasterstwo powołań i pracę Więcej…

Bierzmowanie

W piątek 19 maja. J. E. Ks. Bp Arkadiusz Okroj udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęły 24 osoby. Bierzmowani wraz z dziećmi Pierwszokomunijnymi ufundowali jako dar ołtarza tron pod monstrancję, który jest używany podczas nabożeństw i adoracji Najświętszego sakramentu.

Rekolekcje zakonne

27-30 września 2022 w Domu Głównym naszego Zgromadzenia w Bydgoszczy odbyły się nasze doroczne rekolekcje zakonne. Prowadził je redemptorysta o. Ryszard Bożek. Swoje rozważania oparł na adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”. Nawiązywał też do synodu o synodalności.

Odpust błogosławionego ojca Daniela Brottier i Stacja Jubileuszowa 100-lecia obecności Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce

W sobotę 27 lutego wraz z odpustem błogosławionego ojca Daniela Brottier rozpoczęliśmy świętowanie 100-lecia obecności Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce. Pierwsi Duchacze dotarli do odrodzonej Polski po pierwszej wojnie światowej z Francji wraz z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera. Byli to misjonarze polskiego pochodzenia, którzy wcześniej wstąpili do zgromadzenia albo Więcej…