Odpust ku czci patrona parafii bł. Ojca Daniela Brottier, 28 lutego 2024 r.

W środę 28 lutego o godz. 11.00 obchodziliśmy uroczystość odpustową ku czci bł. Ojca Daniela. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. Marek Walkusz. Wśród koncelebransów byli też dwaj nasi współbracia Afrykanie: o. Cletus z Nigerii i o. Odille z Madagaskaru. Kaznodzieja nawiązując do faktów z życia bł. Daniela Dowiedz się więcej…

XVII Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego

26 – 30 czerwca 2023 r. w Bydgoszczy obradowała XVII Kapituła Prowincjalna pod hasłem: ,,Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.Podczas obrad szczególny nacisk został położony na relacje wspólnotowe i duchowość oraz misję Zgromadzenia w dzisiejszym świecie. Podjęta została również refleksja nad przyszłością Prowincji. Zajęto się zaangażowaniem w duszpasterstwo powołań i pracę Dowiedz się więcej…

Pierwsza Komunia Święta

W niedzielę 14 maja w naszej parafii odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 21 dzieci po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy Świętej. Dzieci Pierwszokomunijne wraz z Bierzmowanymi złożyli jako dar ołtarza tron pod monstrancję, który jest używany podczas nabożeństw i adoracji Najświętszego sakramentu.

Bierzmowanie

W piątek 19 maja. J. E. Ks. Bp Arkadiusz Okroj udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej przyjęły 24 osoby. Bierzmowani wraz z dziećmi Pierwszokomunijnymi ufundowali jako dar ołtarza tron pod monstrancję, który jest używany podczas nabożeństw i adoracji Najświętszego sakramentu.