Pierwsi Duchacze pojawili się w Chojnicach w początkach lat 70-tych. Pionierem był o. Hieronim Lewandowski, który początkowo zamieszkiwał wraz z bratem Piotrem Lipcem, w wynajętym mieszkaniu gdzie odprawiał również Mszę św. dla starszych osób z sąsiedztwa. Na początku lat 80-tych zakupiono dom, w którym urządzono kaplicę. Odprawiane regularnie Msze św. i nabożeństwa przyciągały coraz większą liczbę wiernych. Od 1983 roku w miejsce chorego o. Lewandowskiego wszedł o. Władysław Budziak. Dnia 27-go września tego roku biskup diecezjalny dekretem oficjalnie erygował kaplicę publiczną. Od następnego roku przystąpiono do jej rozbudowy. 25-go listopada 1984 odprawiono pierwszą Mszę św. ku czci bł. o. Daniela Brottier oraz poświęcono obraz przedstawiający błogosławionego. Od tej chwili jego kult rozszerza ustawicznie. Powierzono też jego wstawiennictwu dalsze prace budowlane. 1-go lipca 1988 powstała parafia pw. Chrystusa Króla i błogosławionego Daniela Brottier. Od 20-go lutego 1994 w parafii znajdują się relikwie o. Brottier przywiezione z Francji staraniem o. Janusza Gardockiego, które następnie poświęcił asystent generalny o. Frans Wijnen. Od 14-go grudnia 1994 roku dekretem biskupa pelplińskiego ustanowiono w naszej parafii Sanktuarium im. bł. o. Daniela Brottier.

30 czerwca 2013 r. pod przewodnictwem Biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny odbyły się uroczystości 25-lecia parafii.

Główna myśl misyjna, która była u początków zakładania placówki to ta, aby Duchacze byli obecni bardziej na północy Polski. Wciąż szukano nowych powołań poprzez swoją obecność i działalność. Były to jeszcze bardzo trudne czasy ze względu na reżim komunistyczny tak, że ojcowie i bracia koncentrowali się na pracy w kraju.

Z czasem powstała parafia, której założenie nie było początkowo brane pod uwagę. Dzisiaj wierni licznie uczestniczą w życiu parafialnym, biorąc, między innymi, udział w regularnie odprawianych nabożeństwach ku czci bł. o. Daniela Brottier, którego kult nie tylko trwa, ale również systematycznie wzrasta. Mamy także powołania z prowadzonej parafii.

Pierwotną inspirację obecności Duchaczy w Chojnicach bez trudu odnaleźć można w zaangażowaniu na rzecz prowadzenia sanktuarium i rozwijania kultu bł. o. Daniela Brottier. Jest ono kontynuacją pragnienia obecności i dawania świadectwa o Zgromadzeniu w nowym regionie kraju. Wiąże się to również z aktywną działalnością w dziedzinie powołań. Aspektem wzmacniającym pierwsze zamysły jest nadto ciągłe podejmowanie trudu pracy pastoralnej na terenie diecezji, co daje efekty w postaci rozszerzania idei misyjnej i charyzmatu Zgromadzenia w Kościele lokalnym.