Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, którą rozpoczynamy Nowy Rok Pański 2021, kończy oktawę Narodzenia Pańskiego. Tego dnia tradycyjnie, wraz całym Kościołem, modlimy się o pokój na świecie.

Bóg, który wszedł w ludzką rzeczywistość, niech sprawi, by każdy dzień Nowego Roku był pełen Jego błogosławieństwa. Niech uczyni nas bardziej otwartymi na drugiego człowieka i kochającymi Boga.

Życzymy Nowego Roku, pełnego łaski i pokoju, pomyślności i zdrowia a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa w każdym kolejnym dniu i zaufania Panu w każdej trudnej sprawie.

Oby w naszym życiu ziściły się słowa z Księgi Liczb: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech (…) rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy, swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb. 6, 24 – 26)