1
października
NIEDZIELA
26 Zwykła
08:00 + Stanisława i Antoni oraz zm. z rodziny
10:00 + Roman i Agnieszka Kowalik oraz Leon i Weronika Koseccy
12:00 + Józef Aszyk (13. rocz.)
18:00 + Stefan Jędrzejewski (greg. 1)
2
października
PONIEDZIAŁEK
08:30 + Stefan Jędrzejewski (greg.)

18:00
+ Kazimierz oraz rodzice z ob. stron i krewni
3
października
WTOREK
08:30 + Stefan Jędrzejewski (greg.)

18:00 + Halina Bloch
4
października
ŚRODA
08:30 + Bronisława, Stanisław i Bożena

18:00 + Stefan Jędrzejewski (greg.)
5
października
CZWARTEK
08:30 + Stefan Jędrzejewski (greg.)

18:00 + Irena i Edmund (w dniu urodzin) Giemza, Maria Ściesińska
6
października
PIĄTEK
08:30 + Stefan Jędrzejewski (greg.)
18:00 + Krystyna (w rocz. urodzin), Jan, Jarosław, Arkadiusz Nakielscy oraz Leokadia i Rajmund Durajewscy
7
października
SOBOTA
08:30 + Stefan Jędrzejewski (greg.)

18:00 + Jadwiga i Albin Szymańscy i zm. z rodziny
8
października
NIEDZIELA
26 Zwykła
08:00 + Zofia Foks (5 rocz.)
10:00 (1). + Jerzy Grzelak oraz rodzice z ob. stron;
(2). + Stefan Jędrzejewski (greg.)
12:00 + Maria Tchoryk, Julia i Andrzej Dutkiewicz oraz zm. z ob. stron
18:00 + Anna i Leon, Marta, Artur, Roman Szewa