21
listopada
NIEDZIELA
34 ZWYKŁA
CHRYSTUSA KRÓLA
08:00 (1). + Gertruda, Leonard i Zbigniew;
(2). + Jadwiga Holeksa (greg.)
10:00 + Roman Rudnik i Monika Gostomczyk
12:00 W intencji parafian
18:00 (1). + Agnieszka i Jan Pałubiccy oraz Jan Dorawa;
(2). Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Wandy i Jerzego Błocińskich z ok. 40 rocz. ślubu
22
listopada
PONIEDZIAŁEK
08:30 + Jadwiga Holeksa (greg.)
18:00 (1).
Hilary i Helena, Anna Damazy Muzolf;
(2). Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Cecylii
23
listopada
WTOREK
08:30 + Zenon, Franciszka i zm. z rodziny z obojga stron

18:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)
24
listopada
ŚRODA
08:30 (1). + Marian, brat Henryk oraz rodzice: Karol i Anna;
(2). + Jadwiga Holeksa (greg.)
18:00 + Stefania Singer, Wanda, Jan Marta, Bronisław i Leon
25
listopada
CZWARTEK
08:30 + Stanisław Sikorski i Marta Stopa

18:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)
26
listopada
PIĄTEK
08:30 + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00 + Helena Jażdżewska (5. rocz.)
27
listopada
SOBOTA
08:30 + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00 + O. Andrzej Żurawski
28
listopada
NIEDZIELA
1 ADWENTU
08:00 (1). + Zm. rodzice: Anna i Antoni Zakrzewscy;
(2). + Jadwiga Holeksa (greg.)
10:00 + Jan Ossowski (w dniu urodzin)
12:00 + Franciszek Szczesny (22. rocz.)
18:00 + Stefan oraz rodzice: Gertruda i Bronisław