21
marca
NIEDZIELA
5 WLK. POSTU
08:00 + Roman Kapuściński i Joanna Skórczewska
oraz Joanna Kapuścińska (30. dzień po śmierci)
10:00 + Anastazja, Józef i Julianna oraz Stefan Warsińscy
12:00 + Danuta i Zdzisław
17:15 Gorzkie Żale
18:00 + Leon, Zygmunt i zm. rodzice
22
marca
PONIEDZIAŁEK
08:30 + Marta i Klemens Łangowscy i zm. z rodziny
18:00
W pewnej Bogu wiadomej intencji
23
marca
WTOREK
08:30 Eugeniusz, Genowefa i zm. z rodziny
18:00
24
marca
ŚRODA
08:30
18:00 + Mieczysław (10 rocz. śm.)
25
marca
CZWARTEK
08:30 W intencji parafian
18:00 Z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski oraz z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo dla Marianny Berendt w 75. rocznicę urodzin
26
marca
PIĄTEK
08:30 + Agnieszka, Leon, Edmund, Teresa, Kazimierz i Stanisław
17:15 Droga Krzyżowa
18:00 + Leon, Stefania i Irena Januszewscy
27
marca
SOBOTA
08:30 + Bronisław, Eleonora i zm. z rodziny
18:00 + Franciszek i Helena i zm. z rodziny
28
marca
NIEDZIELA
6 WLK. POSTU
PALMOWA
08:00 + Rodzice: Joanna i Józef Meyer; Weronika i Antoni Brzezińscy
10:00 + Janusz Urban (4. rocz.)
12:00 + Julia i Andrzej Dutkiewicz oraz Maria Tchoryk
17:15 Gorzkie Żale
18:00 + Witold, Jagoda i Mieczysław