28
listopada
NIEDZIELA
1 ADWENTU
08:00 (1). + Zm. rodzice: Anna i Antoni Zakrzewscy;
(2). + Jadwiga Holeksa (greg.)
10:00 + Jan Ossowski (w dniu urodzin)
12:00 + Franciszek Szczesny (22. rocz.)
18:00 + Stefan oraz rodzice: Gertruda i Bronisław
29
listopada
PONIEDZIAŁEK
06:00 (1). + Rodzice: Piotr i Adam; (2). + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00
+ Ambroży Kowalski
30
listopada
WTOREK
06:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00 + Helena i Antoni Błaszkowscy i zm. z rodziny
1
grudnia
ŚRODA
06:00 O Boże błogosławieństwo dla rodziny

18:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)
2
grudnia
CZWARTEK
06:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00 + Halina Bloch
3
grudnia
PIĄTEK
06:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)

18:00 + Marianna i Jerzy Burchart
4
grudnia
SOBOTA
06:00 (1). + Jadwiga Holeksa (greg.);
(2). + Zenon, Anna i Piotr Theus
18:00 + Krystyna, Paweł, Kinga i Pawełek Szturmowscy
5
grudnia
NIEDZIELA
2 ADWENTU
08:00 O Boże błogosławieństwo dla Zygmunta i całej rodziny
10:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Artura, Ewy, dzieci i całej rodziny
12:00 + Jadwiga Holeksa (greg.)
18:00 O Boże błogosławieństwo w rodzinie, zdrowie
i potrzebne łaski