29
listopada
NIEDZIELA
I ADWENTU
08:00 + Rodzice, teściowie, Piotr i Adam
10:00 + Jadwiga, Bolesław, Bożena i Henryk
12:00 O miłosierdzie Boże i potrzebne łaski dla Zofii (z ok. urodzin)
18:00 + Franciszek Szczęsny (w rocz. śmierci)
30
listopada
PONIEDZIAŁEK
06:00 O łaskę zdrowia i bł. Boże dla Marzeny i Marka Sikorskich i ich synów
18:00
+ Leon Kaszubowski i zm. z rodziny
1
grudnia
WTOREK
06:00 O zdrowie dla żony
18:00 + Władysław Plata i rodzice z ob. stron
2
grudnia
ŚRODA
06:00 W intencji parafian
18:00 + Jerzy i Maria Burchart
3
grudnia
CZWARTEK
06:00 + Jan i Józef Łukowicz i dziadkowie z ob. stron
18:00 + Zofia Rekowska
4
grudnia
PIĄTEK
06:00 + Jan Kuczkowski i zmarli z rodziny
18:00
+ Henryk i zm. z rodziny
5
grudnia
SOBOTA
06:00 + Jan, Wanda i Stefania
18:00
+ Rodzice z obojga stron
6
grudnia
NIEDZIELA
II ADWENTU
08:00 + Józef Kaźmierczak
10:00 + Antoni i Elżbieta, Anna i Wincenty, Zofia i Piotr
12:00 + Feliks Kobus, zm. rodzice i dziadkowie
18:00 + Maria Ginter i zm. z rodziny