31
października
NIEDZIELA
31 ZWYKŁA
08:00 (1). + Rodzice, teściowie oraz Piotr i Adam;
(2). + Longin (greg.)
10:00 + O. Marek Karczewski (3. rocz.)
12:00 + Rodzice i teściowie, mąż, rodzeństwo z ob. stron
i zm. z rodziny
17:15 Różaniec
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosł. dla Janiny i Kazimierza z ok. 45. rocz. ślubu
1
listopada
PONIEDZIAŁEK
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
08:00 (1). + Rodzice, rodzeństwo z ob. stron i zm. z rodziny;
(2). + Longin (greg.)
10:00
+ Kazimierz i zm. z rodziny
12:00
+ Rodzice, teściowie i bracia oraz Helena i Barbara
18:00
+ Halina Bloch
2
listopada
WTOREK
DZIEŃ
ZADUSZNY
08:30 (1). + Maria, Zygmunt, Henryk i Krystyna Potulscy, Krystyna, Jan, Leszek i Elżbieta Chociaj;
(2). + Longin (greg.)
18:00 + Maria, rodzice i rodzeństwo
3
listopada
ŚRODA
08:30 (1). + Rodzice: Jan i Marta i zm. rodzeństwo oraz o. Marek Karczewski i o. Władysław Budziak; (2). + Longin (greg.)
18:00 + Leon i Irena Fierek
4
listopada
CZWARTEK
08:30 (1). + Konrad i Kunegunda Suchomscy i zm. z rodzin
ob. stron; (2). + Longin (greg.)
18:00
+ Ewa, Alfons, rodzice z ob. stron i zm. z rodziny
5
listopada
PIĄTEK
08:30 Elżbieta, Antoni, Anna, Wincenty, Zofia i Piotr
18:00 (1). Rodzice: Hildegarda i Władysław i syn Jerzy Stoltman; (2). + Longin (greg.)
6
listopada
SOBOTA
08:30 + Longin (greg.)
16:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Jana Z ok. 40 rocz. ślubu
18:00 + Piotr i zm. z rodziny
7
listopada
NIEDZIELA
32 ZWYKŁA
08:00 (1). + Zofia Kożuch, Irena i Bolesław Szóstak, Zofia i Leon Szyca; (2). + Longin (greg.)
10:00 + Jadwiga Kuklińska (z ok. urodzin)
12:00 + Monika (10. rocz.) i zm. z rodziny
18:00 + Benedykt (1. rocz.); Zofia i Kazimierz i zm. z rodziny