31
stycznia
NIEDZIELA
4 ZWYKŁA
08:00 Intencja dziękczynna za 38 lat pożycia małżeńskiego, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
10:00 + Antoni i Helena Błaszkowscy i zm. z rodziny
12:00 Z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Darii i Mirosława w 12. rocz. Sakramentu Małżeństwa
18:00 + Regina i Jan Malinowscy
1
lutego
PONIEDZIAŁEK
08:30 Z podziękowaniem za zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Haliny z ok. 90. urodzin.
18:00
+ Jadwiga Lemańczyk (greg.)
2
lutego
WTOREK
Ofiarowanie
Pańskie

08:30 (1). + Władysław i Marianna i zm. z rodziny;
(2). + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
18:00 + Halina Bloch
3
lutego
ŚRODA
08:30 O zdrowie dla żony
18:00 + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
4
lutego
CZWARTEK
08:30 + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
18:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marii i Jarosława z ok. rocznicy ślubu
5
lutego
PIĄTEK
08:30 + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
18:00 + Bogdan i Krystyna Terleccy
6
lutego
SOBOTA
08:30 + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
18:00 + Zofia Foks (z ok. urodzin)
7 lutego
NIEDZIELA
5 ZWYKŁA
08:00 + Jadwiga Lemańczyk (greg.)
10:00 + Maria i Stefan Borzyszkowscy, Leokadia i Jan Gliszczyńscy
12:00 + Jadwiga i Mieczysław Żak
18:00 + Maria Kuczkowska (30 dzień po śmierci)