2 czerwca 2024 r. we Wdzydzach odbyła się wyjazdowa kongregacja dekanalna. Wspólna Msza Święta w zabytkowym drewnianym kościółku w skansenie, wykład ks. kanclerza, konferencja ojca duchownego, rejs stateczkiem po jeziorze, wspólne spędzanie czasu.