W sobotę 27 lutego wraz z odpustem błogosławionego ojca Daniela Brottier rozpoczęliśmy świętowanie 100-lecia obecności Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce. Pierwsi Duchacze dotarli do odrodzonej Polski po pierwszej wojnie światowej z Francji wraz z Błękitną Armią gen. Józefa Hallera. Byli to misjonarze polskiego pochodzenia, którzy wcześniej wstąpili do zgromadzenia albo we Francji, albo w USA. Wśród nich byli: o. Jan Dekowski, o. Józef Jaworski i o. ppłk. Zygmunt Rydlewski. W styczniu 1921 roku ojciec Zygmunt Rydlewski, po demobilizacji, z poparciem księdza kardynała Edmunda Dalbora, Prymasa Polski oraz z materialną pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża założył „Sierociniec dla Synów Obrońców Ojczyzny po zmarłych Hallerczykach” w Bydgoszczy przy ulicy Jary 2. Później przy ul. Śniadeckich 53/54. Takie były początki. We Mszy Świętej uczestniczyło kilkunastu współbraci z dwóch domów bydgoskich, seminarium i z Puszczykówka. Byli także przedstawiciele dekanatu chojnickiego.