1. Jutro przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Przez jego wstawiennictwo pragniemy modlić się o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Msze Święte zgodnie z porządkiem codziennym.
  2. Natomiast w sobotę, 29 czerwca, świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wspólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę na Mszach Świętych o godz. 8.30 i 18.00. Zbierana w tym dniu taca jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  3. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powo-łań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
  4. Można odbierać zdjęcia i filmy z uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
  5. Można także odbierać kolejny numer Pielgrzyma.
  6. Przewodnik Grupy Chojnickiej zaprasza na spotkanie Pielgrzymkowe organizacyjne 30 czerwca o godz. 15.00 do kościoła gimnazjalnego. Pielgrzymka wyruszy 31 lipca z Bazyliki.
  7. W sobotę po wieczornej Mszy Świętej całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
  8. APEL BISKUPA PELPLIŃSKIEGO.
    Siostry i Bracia. W ubiegłym roku, w 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji. W tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzili 27 czerwca Jej uroczystość jako głównej patronki. Niech będzie to szczególny dzień spotkania się z naszą Matką Maryją oraz doświadczenia jej pomocy. Zachęcam i zapraszam do pielgrzymowania w tym dniu do kościołów, które są szczególnie poświęcone naszej patronce i uzyskania tam odpustu. Jest to zarówno nasza katedra, kościoły parafialne w Brzeźnie Lęborskim, Kamienicy Królewskiej, Skorzewie, Żalnie, Kaliskach, Lalkowach i Turzu, jak również kościoły filialne w Kębłowie, Karwnie i Małoszycach. Niech najbliższy czwartek będzie oczywiście świętem Maryi, naszej diecezji, ale i nas samych, którzy przychodzimy do Niej – jak deklarujemy w modlitwie nowennowej – z największa ufnością, nie licząc na własne zasługi ani dobre uczynki. WASZ BISKUP RYSZARD.
  9. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: rodziców, dziadków, krewnych, przy-jaciół i darczyńców: „Dobry Jezu a nasz Panie …”