1. Dzisiejsza niedziela, zwana misyjną, obchodzona pod hasłem “Oto ja, poślij mnie”, rozpoczyna w całym Kościele Tydzień Misyjny. W tym czasie modlić się będziemy szczególnie w intencji misji i misjonarzy. Będziemy prosić Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie niosąc Ewangelię ludom i narodom, które dotąd Boga nie poznały albo zagubiły swoją wiarę.
  2. W ubiegłą niedzielę odbyła się w naszej parafii wizytacja duszpasterska. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jej przygotowanie. Dziękujemy sprzątającym i dekorującym kościół, służbie liturgicznej, jak i wszystkim uczestniczącym w we Mszy Świętej sprawowanej przez Ks. Biskupa za wspólną modlitwę.
  3. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II. Od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
  4. W sobotę po wieczornej Mszy św. całonocna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
  5. W przyszłą niedzielę 25 października, podczas Mszy świętej o godz. 10.00 odbędzie się poświęcenie różańców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
  6. Można odebrać kolejny numer „Pielgrzyma”, a na stoliku przy wyjściu jest wyłożonych kilka dodatkowych egzemplarzy tego numeru
  7. Zbliża się listopad, czas szczególnej modlitwy za zmarłych oraz refleksji nad tajemnicą śmierci. Wypominki za zmarłych można składać w biurze parafialnym lub w zakrystii.
  8. Przyjmujemy już intencje na rok 2021
  9. W związku z sytuacją epidemiologiczną od 17 października powiat chojnicki znalazł się w strefie czerwonej. Przypominamy o obowiązku używania maseczek w kościele.
  10. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół i darczyńców: „Dobry Jezu a nasz Panie …”