1. W niedzielę i w poniedziałek ostatnie nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15
  2. We wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia Kościół wychwala Boga za wszystkich świętych, zarówno oficjalnie kanonizowanych, jak i tych znanych tylko Bogu, którzy osiągnęli chwałę nieba. Radujemy się, że są oni naszymi orędownikami w niebie. Ta uroczystość przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości. Msze Święte w tym dniu wg porządku niedzielnego.
  3. W środę, 2 listopada, wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz.: 8.30 i 18.00. Począwszy od Dnia Zadusznego o godz. 17.15 różaniec z wymieniankami za zmarłych aż do dnia wyczerpania się kartek z wymieniankami.
  4. Od 1 do 8 listopada można – zgodnie z nauką Kościoła – uzyskać Odpust Zupełny za zmarłych. Warunki są następujące: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie komunii świętej, nawiedze-nie cmentarza, odmówienie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, mo-dlitwa za zmarłych oraz dowolna modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego.
  5. W I czwartek, 3 listopada, od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Podczas adoracji możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
  6. W I Piątek, 4 listopada, od godz. 8.30 odwiedziny chorych po domach z posługą sakramentalną. Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.
  7. W zakrystii można odebrać kolejny numer „Pielgrzyma”, a na stoliku przy wyjściu jest wyłożonych kilka dodatkowych egzemplarzy tego numeru.
  8. Kandydaci do bierzmowania, którzy uczestniczyli w miniony Weekend w rekolekcjach kerygmatycznych a nie uiścili jeszcze opłaty za posiłek proszeni są o przynoszenie po 10 zł na ten cel.
  9. W sobotę 5 listopada po Mszy św. o godz. 8.30 wyruszy z naszego kościoła męski różaniec ulicami Chojnic.
  10. W sobotę po wieczornej Mszy Świętej całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu.
  11. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół i darczyńców: „Dobry Jezu a nasz Panie …”