26 – 30 czerwca 2023 r. w Bydgoszczy obradowała XVII Kapituła Prowincjalna pod hasłem: ,,Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.Podczas obrad szczególny nacisk został położony na relacje wspólnotowe i duchowość oraz misję Zgromadzenia w dzisiejszym świecie. Podjęta została również refleksja nad przyszłością Prowincji. Zajęto się zaangażowaniem w duszpasterstwo powołań i pracę z młodzieżą. Kapituła wybrała także nowego przełożonego prowincji. Został nim na okres 4 lat o. Marcin Dusiński.