Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel

Ta Radosna Nowina bierze swój początek z Betlejemskiej groty i rozbrzmiewa na wszystkie krańce świata niosąc radość ludziom wszystkich czasów. Pełni wiary i radości świętujemy ten szczególny czas Bożego Narodzenia. Niech światło Betlejemskiej gwiazdy, które doprowadziło mędrców ze wschodu na spotkanie ze Zbawicielem, oświeca każdego dnia mroki naszego życia i prowadzi na spotkanie z naszym Panem i Bogiem! Wszystkim drogim parafianom i gościom, w imieniu własnym i naszego Ojca Prowincjała, życzymy obfitości łask Bożych. Niech te święta będą dla Was pełne radości, miłości i pokoju, które przynosi ze sobą Boży Syn.