1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Boga za wszystkich świętych, zarówno oficjalnie kanonizowanych, jak i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że dzięki świętych obcowaniu są oni naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.
 2. W poniedziałek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz.: 8.30 i 18.00.
 3. Począwszy od Dnia Zadusznego o godz. 17.30 różaniec z wymieniankami za zmarłych.
 4. Od 1 do 8 listopada można – zgodnie z nauką Kościoła – uzyskać Odpust Zupełny za zmarłych. Warunki są następujące: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie komunii świętej, nawiedzenie cmentarza, odmówienie Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, modlitwa za zmarłych oraz dowolna modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego.
 5. W Dniu Zadusznym wierni mogą również jeden raz uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące za nawiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga.
 6. Stolica Apostolska ogłosiła, że w tym roku ze względu na pandemię, odpusty te można uzyskać w dowolnie wybranym dniu listopada.
 7. W I czwartek, 5 listopada, od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 8. W I Piątek, 6 listopada, od 17.30 okazja do spowiedzi. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie będzie odwiedzin chorych po domach z posługą sakramentalną.
 9. W sobotę po wieczornej Mszy św. całonocna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
 10. Można odebrać kolejny numer „Pielgrzyma”, a na stoliku przy wyjściu jest wyłożonych kilka dodatkowych egzemplarzy tego numeru.
 11. W sobotę 31 października minęła 2 rocznica śmierci o. Marka Karczewskiego. W związku z tym w dzień zaduszny, 2 listopada, o godz. 8.30 zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji.
 12. Pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych: rodziców, dziadków, krewnych, przyjaciół i darczyńców: „Dobry Jezu a nasz Panie …”